Utsetting av plommesekkyngel

Beskrivelse

Skal skje hver forsommer.

Ansvarlige er: Klekkeribestyrer/styre/leier/stamfisknemd

Evaluert
Yes
Evaluert dato
2021-10-30
Evaluert resultat

Det ble ikke tatt opp stamfisk i 2020 og derfor blir det ikke utsatt plommesekkyngel 2021