Organisere og vedlikeholde faste desinfeksjonsstasjoner

Beskrivelse

Gjennomføres før sesongstart hvert år.

Ansvarlige:

Ola Kjell Loneland sone 2 og 3/Hallvard Haaland sone 1 og 3/Bjarte Hellebust og Hjalmar Fugle

Evaluert
Yes