Organisere og evaluere fiskeoppsynet

Beskrivelse

Skal ordnes til årsmøtet i april hvert år

Evaluert
Yes