Oppdatere og vedlikeholde informasjon til fiskerne

Mål

Gi oppdatert informasjon til fiskerne og interesserte.

Beskrivelse

Oppdatere og vedlikeholde informasjon til fiskerne om desinfeksjon av fiskeutstyr ( skilt, «inatur», informasjon ved kjøp av fiskekort ).

Skal skje før sessongstart.

Ansvarlige er:

Ola Kjell Loneland sone 2 og 3/Hallvard Haaland sone 1 og 3/Bjarte Hellebust og Hjalmar Fugle

Evaluert
Yes