Gjennomgå og revidere fiskeregler

Mål

Oppdatere lokale fiskeregler fra år til år.

 

Beskrivelse

Styret legger frem forslag på årsmøte- Årsmøte vedtar fiskereglene for kommende sesong.

Evaluert
Yes