Evaluere og revidere pris på fiskekort (sone 1,2 og 3 )

Beskrivelse

Styret legger frem forslag på årsmøte- Årsmøte vedtar fiskekortprisene for neste års sesong.

Evaluert
Yes