Evaluere og planlegge kultiveringen

Beskrivelse

Ansvarlige: Styre/stamfisknemd/bestyrer og klekkeriet.

Evaluert
Yes
Evaluert dato
2021-10-30