Årlig telling av fiskeyngel (relatert til kalking)

Beskrivelse

Skal foretas om våren hvert år. Rådgivende biologer, statsforvalteren og Miljødirektoratet har ansvaret.

Evaluert
Yes