Årlig skjellkontroll av all fanget fisk som avlives

Beskrivelse

Ansvarlige:

Ola Kjell Loneland sone 2 og 3

Hallvard Haaland sone 1 og 3

Bjarte Hellebust/Jalmar Fugle

Konvoluttene med skjellprøvene skal leveres til leier rett etter sesongslutt og sendes samlet til Rådgivende Biologer.

 

Evaluert
Yes