Årlig registrering av all anadrom fisk som er fanget ( både avlivet og gjenutsatt)

Beskrivelse

Ansvarlige:

Ola Kjell Loneland sone 2 og 3/Hallvard Haaland sone 1 og 3/Bjarte Hellebust og Hjalmar Fugle

Listen med all fanget og gjenutsatt fisk leveres til leiar rett etter sesongslutt som rapporter tall samlet for hele elva til statsforvalteren

Evaluert
Yes
Evaluert dato
2021-10-01