Norske Lakseelver inviterer medlemslagene til kveldsmøte om fiskeoppsyn i vassdragene.

Webinar om fiskesykdommer, beredskap og varslingsrutiner

til

Webinaret holdes i samarbeid med Veterinærinstituttet ved seniorforsker og fagansvarlig for villfiskhelse Åse Helen Garseth og NJFF.

Sted:                Teams: Klikk her for å bli med i møtet

Invitert:           Alle forvaltningslag og foreninger i elver med laks og sjøørret

Påmelding:     Innen 25. november her: Påmelding til webinaret

18:00     Velkommen, og gjennomgang av kveldens temaer - Sigurd

18:10     Hvilke smittestoffer og sykdommer finnes på laks i elver i Norge - Åse Helen

 • Hvilke smittestoffer finnes, hva er vanlig i Norske elver
 • Hva er de vanligste sykdommene på laksefisk i elv?
 • Risikofaktorer for sykdomsutbrudd
 • Hva skal til for at det settes i gang tiltak?
 • Hva kan vi forvente de neste årene?

18:40     Varsling om syk eller død fisk i elva – Gjennomgang av Veterinærinstituttets varslingsportal. Sett deg gjerne inn i skjemaet på forhånd https://svf.vetinst.no/ - Åse Helen

 • Når skal det varsles?
 • Hvem skal varsles?
 • Hvordan varsle?

19:00     Pause med påfyll av kaffe

19:10     Beredskap ved fiskesykdom og dødelighet - Åse Helen

 • Hva kan lokal forvaltning gjøre for å styrke beredskapen i sin elv?
 • Hvordan kan kunnskap og kompetanse om fiskesykdom brukes i forvaltningen av elva?

19:30     Et pilotprosjekt i Mandalselva 2023 – Sigurd

 • Kurs i praktisk prøvetaking
 • God beredskap krever riktig utstyr
 • Hvordan samle og bruke data og kunnskap som allerede finnes rundt elva?
 • Muligheter i flere elver i 2024?

20:55    Oppsummering og takk for i kveld!

Ytre sårskader på laks. Redskin og furukulose, som for en sportsfisker kan være vanskelig å skille fra hverandre.