VRLs sjøørretkonferanse

til

En vitenskapelig konferanse på norsk for forskere, forvaltere og alle andre interesserte i ny kunnskap om sjøørret.  

Vitenskapelig råd for lakseforvaltning inviterer til konferanse med foredrag om nytt fra sjøørretforskningen, der forskere og forvaltere og alle andre som er interesserte i ny kunnskap om sjøørret kan møtes for utveksling av kunnskap, for å bli bedre kjent, og diskutere nye ideer. Foredragene skal ha en høy faglig kvalitet, men skal være forståelig for et bredt publikum.

Sjøørret er en kjær og populær fisk. Samtidig er sjøørreten laksens beskjedne lillebror, som av og til kommer i skyggen. Etter den vellykkede Villakskonferansen 2019, er det naturlig å la sjøørreten skinne med sin egen