Vi har gleden av å invitere tillitsvalgte i medlemslagene til vårens medlemsmøte på Gardermoen 28.-29...

Vitenskapelig råd for lakseforvaltning inviterer til konferanse med foredrag om nytt fra lakseforskningen, der forskere...

Villakskonferansen 2023

til

Vitenskapelig råd for lakseforvaltning inviterer til konferanse med foredrag om nytt fra lakseforskningen, der forskere og forvaltere og alle andre som er interesserte i ny kunnskap om laks kan møtes.

For mer informasjon og påmelding, se: https://www.vitenskapsradet.no/Villakskonferansen-2023