Valgkomitéarbeid i lokale forvaltningslag

til

Hvem bør sitte i styret i lokal forvaltning? Invitasjon til teamsmøte med tema valgkomitéarbeid i lokale forvaltningslag. 

"Riktige" folk i styret i elvas forvaltningslag er viktig. Hvilke oppgaver har laget? Hvilken kompetanse trengs i laget? 

Klikk her for å delta i Teamsmøtet

Norske Lakseelver har invitert Astrid Liland i Norsk Landbrukssamvirke til å gi oss gode tips til hvordan valgkomitéene bør jobbe. Mange av våre medlemslag har årsmøte i mars-april, og da bør jobben med å finne nye styremedlemmer starte nå. 

Odd-Helge Utby sitter i Norske Lakseelvers valgkomité. Han forteller om hva han vektlegger i valg av styremedlemmer:

  • Helhetlig forvaltning av vassdrag og bestand
  • Langsiktighet, med mål om å bygge opp kompetanse i styret
  • Kunnskapsbasert og etterrettelig 

Vi oppfordrer alle våre medlemslag til å delta med hele sin valgkomité. I tillegg oppfordrer vi valgkomitéene til å avtale at de rett etter dette møtet planlegger for sitt eget valgkomitéarbeid, mens kurset enda er friskt i minne. 

Klikk her for å delta i Teamsmøtet

Påmelding sendes til ayna@lakseelver.no innen 18.januar. 

Påmelding e-post
ayna@lakseelver.no