Stjørdalselva

Det blir arrangert Camp Villaks, 5. - 7. august på Nessiøra, Renå gård.

Mer informasjon...

UTSATT! - Oppskrift på vellykket årsmøte!

til

TEAMSMØTET om dette temaet er utsatt. Det vil altså ikke bli gjennomført 24/1. Ny dato kommer!

 

Årsmøtet skal være et spennende møte! Her får lokale forvaltningslag tips til planlegging og gjennomføring.

Norske Lakseelver har invitert Astrid Liland i Norsk Landbrukssamvirke til å gi oss gode tips til hvordan dere lokalt kan arrangerer gode årsmøter. Det bør gjøres et godt forarbeid, og gjennomføringen bør være strukturert. Mange av våre medlemslag har årsmøte i februar-april, så vi oppfordrer alle NLs medlemslag til å delta på dette møtet for å få litt tips fra Astri som har gjennomført mange årsmøter i mange ulike lag og foreninger. Kanskje har også du gode erfaringer du vil dele? 

Teamslink kommer når det nærmer seg møtetid. 

Påmelding sendes til ayna@lakseelver.no innen 21. januar. Ved lav påmelding blir møtet avlyst evt utsatt. 

Påmelding e-post
ayna@lakseelver.no