Numedalslågen

Camp Villaks på Brufoss er fullbokket.

Mandalselva

Camp Villaks i Mandalselva 2021 er fullbokket.

Lysakerelva

Velkommen til Villaksens dag i Lysakerelva! Skikkelig urbant, sier du? Ja, men her er det...

Namsenvassdraget

Camp Villaks i Namsen 2021 er fullbokket.

Velkommen til årets medlemsmøte i Norske Lakseelver!

UTSATT - Bekkerestaurering – se hen til sidebekkene

til

NB! DETTE SEMINARET FLYTTES FRA DEN 22/4 TIL EN NY DATO. INFO KOMMER SNART.

 

Rune Krogdahl og Torstein Rognes vil dele av sine erfaringer med bekkerestaureringene de har gjort knyttet til sine respektive lakseelver, Orkla og Gaula. Vi vil få et innblikk i hvordan vi går fram for å få tilbake eller bedret produksjonen av fisk i disse viktige bidragene til elvene våre.

Møter er fra klokka 19:00 til 20:30.

Etter foredraget er det muligheter for å stille spørsmål og diskutere viktige forhold som vi bør tenke på når vi forvalter laksen.

Møtene er åpne for medlemmer av forvaltningslagene i medlemselver samt for enkeltgrunneiere i medlemselvene.

Klikk her for å bli med i møtet