Velkommen til årets medlemsmøte i Norske Lakseelver! 

Vi inviterer alle forvaltningslag i lakse- og sjøørretvassdrag til Fru Hagans Hotell 3. november. Tema er...

Vi inviterer alle forvaltningslag i lakse- og sjøørretvassdrag i Troms og Finnmark til Lyngskroa i...

Tema Gyro. Infosamling om Drammensregionen

til

Norske Lakseelver inviterer samling i Drammen med tema GYRO. Vi håper at alle forvaltningslag i laks- og sjøørretvassdrag i elver på Østlandet kommer denne kvelden. 

Norske Lakseelver planlegger en samling med tema Gyro i Drammen 6. desember. Programmet er under utarbeidelse. Dette blir arrangert på kveldstid ca kl 17-21.

Målet med samlingen er å gi oppdatert informasjon om smittesituasjonen i elvene på Østlandet, og vi håper å kunne vise en fremdriftsplan for behandling av Drammensregionen.

Hold av tid og sted inntil videre. Program blir lagt ut når det er klart, og blir også sendt på mail til forvaltningslag i regionen som vi har kontaktinformasjon til.