Studietur - miljødesigntiltak og vandringsløsninger i regulerte elver

til

Bli med på studietur og lær mer om miljødesigntiltak og vandringsløsninger i regulerte elver. Norske Lakseelver arrangerer den 3. til 4. september 2020 en studietur for medlemselvene til Mandalselva og Tovdalselva. Målet med turen er å se på miljødesign-tiltak og moderne vandringsløsninger i regulerte vassdrag.

Studieturen starter med en befaring i Tovdalselva kvelden den 3. september. Den påfølgende dagen tar vi turen til Mandalselva og ser på miljødesigntiltakene som er gjennomført der. Tidsrammen for turen er oppmøte på Kjevik den 3. klokka 18:00 og tilbakekomst til Kjevik den 4. klokka 17:00. Mer detaljert program for studieturen kommer senere. Deltakerne må dekke reise til og fra Kristiansand selv. Norske Lakseelver dekker transport og opphold for deltakerne derifra.

Påmelding gjøres til hakon@lakseelver.no innen 10. august 2020.