Figgjo

Norske Lakseelver inviterer i samarbeid med Figgjo Elveeigarlag til Villaksens Dag i Figgjo på Sele.

Seminar om villaks og akvakultur

til

NL og NJFF ønsker velkommen til seminar om Havbruksutvalgets innstilling (NOU).

Den 28/9 skal Havbruksutvalget presentere sin utredning om tillatelsessystemet i havbruksnæringen. Forskningsdirektør Linda Nøstbakken har ledet utvalget. Utvalget har blant annet vurdert målsettingene for tillatelsesreguleringene, helheten i systemet og hvordan det kan tilpasses eksisterende og nye utfordringer. Som kjent er det store utfordringer med å få til bærekraft i lakseoppdrett. Trafikklyssystemet har nå stengt 5 av 13 produksjonsområder for videre vekst på grunn av lakselusas omfattende dødelighet på villaks. Det er derfor knyttet stor spenning til hva utvalgte tenker om hvordan tillatelsessystemet bør utformes framover.

Vi har fått Linda Nøstbakken til å legge fram hovedlinjene i NOU-en. Deretter kommer det betraktninger fra både oppdrettere (Sondre Eide) og villaksinteresser (Norske Lakseelver), samt en samfunnsøkonomisk vurdering av forslagene fra Oddbjørn Grønvik i Menon Economics.

Deltagelse inkluderer lunsj og er gratis. Begrenset antall plasser! 

Påmeldingsfrist 10. oktober. Klikk her! 

Seminarprogram

 

 

Tema / Innlegg 

Foredragsholdere 

 

 

Møteleder, Alv Arne Lyse, Norges Jeger og Fiskerforbund 

09.30 

Registrering og kaffe. 

 

10.00 

Åpning og velkommen. 

Torfinn Evensen, Norske Lakseelver 

Bolk 1 – Et helhetlig tillatelsessystem, Havbruksutvalgets NOU 

 

10.15 

Presentasjon av Havbruksutvalgets NOU. Hvordan bør tillatelsessystemet for akvakultur innrettes for fremtiden? 

Linda Nøstbakken, leder av Havbruksutvalget 

10.50 

NOU-ens betydning for havbruksnæringen, og for selskaper som Eide Fjordbruk? 

 

Sondre Eide, Eide Fjordbruk 

11.10 

NOU-ens betydning for vill, anadrom laksefisk.  

 

Sigurd Hytterød, Norske Lakseelver 

11.30 

Samfunnsøkonomiske betraktninger rundt tillatelsessystemet slik det er foreslått i NOU-en. 

Oddbjørn Grønvik, Menon Economics 

11.50 

Politikerdebatt – Hvordan få til bærekraftig akvakultur uten påvirkning på vill laksefisk? 

Debattleder, Pål Mugaas, Norske Lakseelver 

 

12.30 

LUNSJ  

 

Bolk 2 – Rømt oppdrettslaks 

 

13.30 

Status for Fiskeridirektoratets arbeid med en felles sporingsløsning for rømt oppdrettslaks 

 

Øyvind Lie, Fiskeridirektoratet 

13:50 

Genetisk påvirkning fra rømt oppdrettslaks på ville laksebestander – Status 2023 

Ola Diserud, Norsk institutt for naturforskning 

14:10 

Spørsmål og kommentarer 

Ordstyrer, Alv Arne Lyse, Norges Jeger 
og Fiskerforbund 

14.25  

Kaffepause og beinstrekk 

 

Bolk 3 – Nye utfordringer for de ville laksefiskene 

 

14:40 

Oppsummering av tiltak mot pukkellaks i 2023 

Atle Kambestad, Miljødirektoratet 

15.00Utfordringer for villaksen i lys av forventede klimaendringer Knut Wiik Vollset, NORCE 

15.20 

VRLs nye trusselvurdering for sjøørret

Knut Wiik Vollset, NORCE 

15.25 

Oppsummering 

Torfinn Evensen, Norske Lakseelver 

15:30 

Vel hjem!