Hold Norge Rent inviterer til nasjonal ryddedugnad 11. - 19. september. Norske Lakseelver oppfordrer alle...

Årøyelva

NL inviterer alle forvaltningslag i Vestland fylke til regionmøte. I forkant av årets møte inviterer vi...

Velkommen til årets medlemsmøte i Norske Lakseelver!

Regionmøte Vestland - Årøy

til

NL inviterer alle forvaltningslag i Vestland fylke til regionmøte. I forkant av årets møte inviterer vi også til befaring i Årøyelva, med fiskeplassene og klekkeriet. Velkommen!

Velkommen til årets regionmøte om laks og sjøørret på Vestlandet

Årets møte holdes på Årøy Gård, og vi inviterer alle forvaltningslag i lakse- og sjøørretvassdrag i fylket. Vi har fokus på et godt faglig møte med mest mulig relevans for lokale forvaltningslag.

I forbindelse med regionmøtet har styret i Norske Lakseelver styremøte på Årøy Gård, og de vil også delt på regionmøtet. 

Programmet er under utarbeidelse, rammene for dagen ser slik ut:

Kl. 13.30-17       Befaring Årøy Gård m/fiskeplassene og klekkeri (også mulighet for regionmøtedeltagerne)

Kl. 15                 Kaffi og kanelsnurrer ved elva

Kl. 17                 Grillmiddag

Kl. 18-21           Regionmøte Vestland på Atelier Munthe v/Årøy Gård 

Tema:

  • Innledningsrunde med status fra deltakerelvene. Hvordan har årets sesong vært? 
  • Lusa påvirker villaks og sjøørret, spesielt på Vestlandet. Hvordan var årets smoltdødelighet, og hvordan skal forvaltningslagene forholde seg til dette? Hvordan blir den nye fargeleggingen i trafikklyssystemet? Hva kan lokale forvaltningslag gjøre med denne luseproblematikken? 
  • Beredskap ved rømming. Hvilke prøver skal tas og hvordan skal dette organiseres? Gode eksempler fra elver.
  • Bestandsstatus i elvene, med fokus på statusrapporten til Vitenskapelig Råd for Lakseforvaltning (VRL).
  • Fisketurisme i et fylke med mange utfordringer for fiskebestandene.

Endelig program vil bli oppdatert her når det er klart, samt sendes ut på e-post til medlemslag og de kontaktene vi har i øvrige forvaltningslag i laksevassdrag i Vestland Fylke.

Påmelding

Alle som ønsker å delta på regionmøtet må melde seg på innen 12. september. Påmelding til ayna@lakseelver.no