Norske Lakseelver inviterer medlemslagene til landsmøtedager på Gardermoen.

Norske Lakseelver inivterer medlemslagene til landsmøte på Gardermoen.

Vi inviterer medlemslag til fagseminar i forbindelse med landsmøtet 2024.

Regionmøte for lakse- og sjøørretelver i Oslo og Viken

til

Norske Lakseelver inviterer til regionmøte for Oslo og Viken. Alle forvaltningslag og foreninger i elver med laks og sjøørret, offentlig forvaltning og andre interesserte er hjertelig velkomne!

17:00     Pizza og mingling på Landbrukets hus

18:00     Velkommen til regionmøte og innledning

18:45     Evaluering av årets sesong

  • Runde rundt bordet:
    • Hvordan har årets sesong gått?
    • Hva har fungert bra og mindre bra?
    • Hva vil dere anbefale til andre elver å gjøre?

19:15     Siste nytt fra Statsforvalteren – Sunniva Eide Sunde, Statsforvalteren i Oslo og Viken

19:45     Sjøørretbekkene – Fram fra glemselen. Eksempler fra Verdalsbekkprosjektet – Stian Stensland, NMBU

20:15     Kaffepause

20:30     Innføring i Norske Lakseelvers håndbok «For mer liv i elva» - Christian Hagstrøm, Norske Lakseelver           

20:45    Oppsummering

21:00    Takk for i dag, og vel hjem!

 

Påmelding innen 6. desember ved å klikke her.