Norske Lakseelver inviterer medlemslagene til landsmøtedager på Gardermoen.

Norske Lakseelver inivterer medlemslagene til landsmøte på Gardermoen.

Vi inviterer medlemslag til fagseminar i forbindelse med landsmøtet 2024.

Regionmøte for lakse- og sjøaureelvar i Vestland

til

Norske Lakseelver inviterer til regionmøte for Vestland. Alle forvaltningslag og skipnadar i vassdrag med laks og sjøaure, offentleg forvaltning og andre interesserte er hjarteleg velkomne!

17:00    Middag

18:00    Velkomen til regionmøte og innleiing

 • Presentasjonsrunde
 • Siste nytt frå Norske Lakseelver
 • Norske Lakseelvers strategi
  • Korleis engasjere fleire unge vaksne?
  • Korleis engasjere fleire kvinner?
  • Korleis engasjere fleire rettshavarar?

18:45    Nausta som klasserom for læring og naturbegeistring Pål Arve Myklebust - Naustdal skule

 • Erfaringar frå å nytte elva som pedagogisk ressurs.

19:15    Gjennomgang av regional vassforvaltningsplan for Vestland 2022 - 2027 John Anton Gladsø – Vestland fylkeskommune

 • Korleis få laks og sjøaure inn i vassforvaltningsarbeidet?

19:45    Kaffipause

20:00    Førebuingar til fiskesesongen 2024 Christian Hagstrøm og Per-Fredrik Rønneberg Nordhov, Norske Lakseelver           

             Vi ynskjer dei einskilde laga førebur moment til diskusjon ut i frå punkta under. Dei aller fleste punkta er dei lovpålagte oppgåvane frå lakse- og innlandsfisklova § 25.

 • Beredskap og dokumentasjon
 • Smitteførebyggjande tiltak
 • Fangststatistikk og rapportering
 • Fiskereglar
 • Oppsyn
 • Informasjon
 • Bestandovervåking
 • Kultivering/Restaurering

20:45    Oppsummering

21:00    Takk for i dag, og vel heim!

 

Påmelding innan 9. februar ved å klikke her.