Figgjo

Norske Lakseelver inviterer i samarbeid med Figgjo Elveeigarlag til Villaksens Dag i Figgjo på Sele.

Regionmøte for forvaltningslag og foreninger i lakse-, sjørøye og sjøørretelver i Finnmark

til

Vi ønsker velkommen til regionmøte for forvaltningslag og foreninger i lakse-, sjørøye og sjøørretelver i Finnmark!

 

16:00     Felles middag

17:00     Velkommen til regionmøte og innledning

 • Presentasjonsrunde
 • Siste nytt fra Norske Lakseelver
 • Norske Lakseelvers strategi
  • Hvordan engasjere flere unge voksne?
  • Hvordan engasjere flere kvinner?

17:30     Erfaringer fra årets pukkellaksbekjempelse og oppsummering av fiskesesongen

 • Innledning fra Miljødirektoratet ved fagdirektør Jarle Steinkjer.

Innspillsrunde fra elvene:

 • Hva har fungert bra?
 • Hva har fungert mindre bra?
 • Hvilken rolle kan Norske Lakseelver ta?
 • Hvordan forberede oppgangen i 2025?

18:20     Hvordan holde motet oppe i kampen mot en uønsket art?
                Erfaringer fra 40 års kamp mot Gyrodactylus salaris i Rauma
                – Vidar Skiri, Rauma elveeigarlag og styret i Norske Lakseelver

18:40     Kaffepause

19:00     Pukkellaks: Nytt fra forskningen og erfaringer så langt
                –Henrik Berntsen, forsker, Norsk institutt for naturforskning

19:30     Hvordan kan vi opprettholde engasjementet for elva?
                –Werner Westervald og Per Arne Jørgensen, Båtsfjord jeger- og fiskerforening

19:50     Oppsummering

20:00     Takk for i dag, og vel hjem!

Vi ønsker dere kommer flere fra hver forening, ta med unge forvaltere!

Påmelding innen 14.9. ved å klikke her.