Stjørdalselva

Innkalling til årsmøte i Stjørdalsvassdragets Elveeierlag (SVEL)

Møtet gjennomføres på Ersgard, Sørsidevegen 460.

Alle sakspapirer...

Norske Lakseelver inviterer medlemslagene til landsmøtedager på Gardermoen.

Norske Lakseelver inivterer medlemslagene til landsmøte på Gardermoen.

Vi inviterer medlemslag til fagseminar i forbindelse med landsmøtet 2024.

Regionmøte for forvaltningslag og foreninger i lakse-, sjørøye og sjøørretelver i Finnmark

til

Vi ønsker velkommen til regionmøte for forvaltningslag og foreninger i lakse-, sjørøye og sjøørretelver i Finnmark!

 

16:00     Felles middag

17:00     Velkommen til regionmøte og innledning

 • Presentasjonsrunde
 • Siste nytt fra Norske Lakseelver
 • Norske Lakseelvers strategi
  • Hvordan engasjere flere unge voksne?
  • Hvordan engasjere flere kvinner?

17:30     Erfaringer fra årets pukkellaksbekjempelse og oppsummering av fiskesesongen

 • Innledning fra Miljødirektoratet ved fagdirektør Jarle Steinkjer.

Innspillsrunde fra elvene:

 • Hva har fungert bra?
 • Hva har fungert mindre bra?
 • Hvilken rolle kan Norske Lakseelver ta?
 • Hvordan forberede oppgangen i 2025?

18:20     Hvordan holde motet oppe i kampen mot en uønsket art?
                Erfaringer fra 40 års kamp mot Gyrodactylus salaris i Rauma
                – Vidar Skiri, Rauma elveeigarlag og styret i Norske Lakseelver

18:40     Kaffepause

19:00     Pukkellaks: Nytt fra forskningen og erfaringer så langt
                –Henrik Berntsen, forsker, Norsk institutt for naturforskning

19:30     Hvordan kan vi opprettholde engasjementet for elva?
                –Werner Westervald og Per Arne Jørgensen, Båtsfjord jeger- og fiskerforening

19:50     Oppsummering

20:00     Takk for i dag, og vel hjem!

Vi ønsker dere kommer flere fra hver forening, ta med unge forvaltere!

Påmelding innen 14.9. ved å klikke her.