Figgjo

Norske Lakseelver inviterer i samarbeid med Figgjo Elveeigarlag til Villaksens Dag i Figgjo på Sele.

Regionmøte for forvaltningslag i lakse-, sjørøye- og sjøørretelver i Troms

til

Vi inviterer forvaltningslag i lakse-, sjørøye- og sjøørretelver og andre interesserte i Troms og Finnmark til regionmøte på Nordkjosbotn.

Påmelding innen 22. februar gjøres ved å klikke her.

17:00     Felles middag

18:00     Velkommen til regionmøte og innledning

 • Presentasjonsrunde
 • Siste nytt fra Norske Lakseelver
 • Norske Lakseelvers strategi
  • Hvordan engasjere flere unge voksne?
  • Hvordan engasjere flere kvinner?
  • Hvordan engasjere flere rettighetshavere?

18:40     Hvordan få til lokal verdiskaping? – Odd Helge Utby –   Samarbeidsutvalget For Målselvvassdraget

19:10     Status for villaksen i Troms – Camilla Kvitberg Lehne – Statsforvalteren i Troms og Finnmark

19:40     Kaffepause

19:50     Forberedelse til fiskesesongen 2023 – Harald Endresen og Per-Fredrik Rønneberg Nordhov – Norske Lakseelver

 • Hva laget gjøre annerledes fra 2022-sesongen?
 • Hvilke ”suksesser” tar laget med til 2023-sesongen?
 • Camp Villaks og Villaksens dag – hvordan få ”mer liv i elva”?
 • Hvordan ivareta de lovpålagte oppgavene?
 • Hva gjør Norske Lakseelver med pukkellaks?

20:25     Hvordan kan fiskekortsystemet brukes til mer enn å registrere fangst – Harald Endresen – Norske Lakseelver

20.40     Hva gjør vi når det kommer rømt oppdrettslaks i elva vår – Harald Endresen – Norske Lakseelver

20:50     Oppsummering

21:00     Takk for i dag, og vel hjem!