Norske Lakseelver inviterer medlemslagene til kveldsmøte om fiskeoppsyn i vassdragene.

Regionmøte for forvaltningslag i lakse- og sjøørretelver på Østlandet

til

Norske Lakseelver ønsker alle forvaltningslag i elver med laks og sjøørret på Østlandet velkommen til regionmøte hos Høyt og Lavt i Steinsholt, Lågendalen.

Påmelding til møtet gjøres ved å klikke her. Frist for påmelding er 13. oktober.

Program for kvelden:

17:00     Middag på Høyt og Lavt, Steinsholt

17:45     Kaffe og mingling

18:00     Velkommen til regionmøte og innledning

18:15     Evaluering av årets sesong

  • Runde rundt bordet:
    • Hvordan har årets sesong gått?
    • Hva har fungert bra og mindre bra?
    • Hva vil dere anbefale til andre elver å gjøre?

18:45     Erfaringer fra arbeid med lokal forvaltning i Skiensvassdraget Bjørn Erik Eik, Grenland Sportsfiskere og Eigil Movik, Skienselva Elveeierlag.

19:10     Nytt fra Statsforvalteren – Hvordan står det til med de anadrome artene i Vestfold og Telemark?Arne Christian Geving, Statsforvalteren i Vestfold og Telemark

19:30     Kaffepause

19:45     Radiomerking av fisk i Numedalslågen og Skiensvassdraget. Hva ønsker vi å lære?Finn Økland, Norsk institutt for naturforskning

20:15     Naturrestaurering i Herrevassdraget. Hvordan forbedre forholda for laksefisk?Martine Hem, vannområdekoordinator i Skien-Grenlandsfjordene vannområde og Christian Hagstrøm, Norske Lakseelver.

20:40     Erfaringer med oppsyn i Skiensvassdraget Eigil Movik, Skienselva elveeierlag

20:55     Oppsummering

21:00     Takk for i dag, og vel hjem!