Norske Lakseelver inviterer medlemslagene til fagseminar på Flesland 25. – 26. oktober 2023.
 

Regionmøte for forvaltningslag i lakse- og sjøørretelver i Oslo og Viken

til

Vi inviterer forvaltningslag i lakse- og sjøørretelver og andre interesserte i Oslo og Viken til regionmøte på Landbrukets hus i Oslo.

Tema for kvelden vil være bekjempelsen av lakseparasitten Gyrodactylus salaris, erfaringer fra arbeidet med bekjempelse i vassdrag og status i arbeidet.

Møtet starter kl. 18:00, med felles bespisning fra kl. 17:00.

Program for kvelden:

17:15     Pizza på Landbrukets hus

18:00     Velkommen til regionmøte og innledning

18:15     Status Gyro Drammen - Karsten Butenschøn – seksjonssjef klima- og miljøvernavdelingen, Statsforvalteren i Oslo og Viken

18:30     Lokal koordinator - bøttebærer, tolk og motivator! - Morten Eken - lokal koordinator for bevaring av laksefisk i Drammensregionen

18:45    Presentasjon av sluttrapporten fra prosjekt Gyrofri - Thrond O. Haugen – professor, fakultet for miljøvitenskap og naturforvaltning, Norges miljø- og biovitenskapelige universitet

19:30     Kaffepause

19:40     Oppsummering fra behandlingen med klor i Driva 2022 - Anders Gjørwad Hagen – forskningsleder, Norsk institutt for vannforskning

20:20    Hvordan bevare laks og sjøørret og reetablere stedegne bestander etter behandling? - Kristin Bøe – prosjektleder for bevaring og reetablering av sjøørret og laks i Drammensregionen, Veterinærinstituttet

20:50     Oppsummering

21:00     Takk for i dag, og vel hjem!

 

Vi anbefaler kollektivtransport til regionmøtet, men kan ordne noen parkeringsplasser på forespørsel.

 

Påmelding innen 10. februar gjøres ved å klikke her.

Vel møtt!