Norske Lakseelver inviterer medlemslagene til kveldsmøte om fiskeoppsyn i vassdragene.

Regionmøte for forvaltningslag i lakse- og sjøørretelver i Nordland

til

Norske Lakseelver ønsker alle forvaltningslag i elver med laks og sjøørret i regionen velkommen til regionmøte på Rognan i Nordland.

 

Påmelding gjøres ved å klikke her.