Altaelva

Bli med på sommerens kuleste fiskeopplevelse!

Velkommen på Camp Villaks i Altaelva.

Driva

Bli med på sommerens kuleste fiskeopplevelse!

Velkommen på Camp Villaks i Driva.

Numedalslågen

Bli med på sommerens kuleste fiskeopplevelse!

Velkommen på Camp Villaks i Numedalslågen.

Målselva

Bli med på sommerens kuleste fiskeopplevelse!

Velkommen på Camp Villaks i Målselva.

Suldalslågen
logo

Bli med på sommarens kulaste fiskeoppleving!

Velkommen på Camp Villaks i Suldalslågen.

Stjørdalselva

Bli med på sommerens kuleste fiskeopplevelse!

Velkommen på Camp Villaks i Stjørdalelva.

Mandalselva

Bli med på sommerens kuleste fiskeopplevelse!

Velkommen på Camp Villaks i Mandalselva.

Rauma

Bli med på sommerens kuleste fiskeopplevelse!

Velkommen på Camp Villaks i Rauma.

Eira

Bli med på sommarens kulaste fiskeoppleving!

Velkomen på Camp Villaks i Eira.

Namsenvassdraget

Bli med på sommerens kuleste fiskeopplevelse!

Velkommen på Camp Villaks i Namsen.

Otra

Villaksens Dag arrangere søndag 27. august. 

Villaksens Dag arrangeres siste søndag i august.  Det blir både fiskekonkurranse...

Regionmøte for forvaltningslag i lakse- og sjøørretelver i Nord-Trøndelag

til

Alle forvaltningslag i elver med laks og sjøørret i regionen inviteres til regionmøte i Namdal.

Program:

 • Kl. 13:45-14:00 – Kaffi og noe å bite i ved oppmøte

 • Kl. 14:00-17:00 – Befaring i Namsenvassdraget

 • Kl. 17:00-18:00 – Felles middag

 • Kl. 18:00-21:00 – Regionmøte Nord-Trøndelag for elvene i regionen

Program for regionmøtet:

18:00     Velkommen til regionmøte og innledning

18:10     Evaluering av årets sesong

 • Runde rundt bordet:
  • Hvordan har årets sesong gått?
  • Hva har fungert bra og mindre bra?
  • Hva vil dere anbefale til andre elver å gjøre?

18:35     Hvordan kan vi styrke samarbeidet mellom elvene? –  Aksel Hembre og Per-Fredrik Rønneberg Nordhov, Norske Lakseelver

 • Hva er nyttig?
 • Erfaringer med tidligere og eksisterende møtearenaer
 • Fagrådene
 • Hvordan holde kontakt mellom elver og dele erfaringer?

19:00     Villaksen på rødlista – Kjersti Hanssen, Statsforvalteren i Trøndelag

 • Hvordan forvaltes laks i Trøndelag og hva er status?
 • Hva påvirker anadrome arter mest i Trøndelag? Hva kan gjøres og hvordan?

19:15     Utfordringer for villaksen i Namdalen – Ola Seem, Namsen Elveeierlag og Kjersti Hanssen, Statsforvalteren i Trøndelag

 • Hvordan påvirker faktorer som sjølaksefiske, kraftutbygging, lus/rømming og elvebeskatning?

19:45     Kaffepause

20:00     Hvordan se faresignalene og sette inn riktige tiltak tidlig nok? – Anders Foldvik, Norsk institutt for naturforskning

 • Hvordan sikre en robust bestand?

20:30     Hvordan styrke bestanden i elva gjennom fiskeregler og god forvaltning?Rune Krogdahl, Orkla Fellesforvaltning

 • Eksempel fra Orkla.

20:45     Moderne villaksforvaltning – John Olav Oldren, Verdalselva Fellesforvaltning

 • Hva skiller moderne villaksforvaltning fra tidligere praksis?

20:55    Oppsummering

21:00     Takk for i dag, og vel hjem!

 

Påmelding innen 1. september ved å klikke her.

Namsen_tømmeråsfossen