Vi har gleden av å invitere våre medlemmer til det tradisjonsrike medlemsmøtet vårt i Trøndelag...

Regionmøte for forvaltningslag i lakse- og sjøørretelver i Møre og Romsdal

til

Alle forvaltningslag i elver med laks og sjøørret i regionen inviteres til regionmøte i Molde.