Vi har gleden av å invitere tillitsvalgte i medlemslagene til vårens medlemsmøte på Gardermoen 28.-29...

Vitenskapelig råd for lakseforvaltning inviterer til konferanse med foredrag om nytt fra lakseforskningen, der forskere...

Regionmøte for forvaltningslag i lakse- og sjøørretelver i Agder

til

Vi inviterer forvaltningslag i lakse- og sjøørretelver og andre interesserte i Agder til regionmøte på Mandalselva Villakssenter i Marnardal.

Foreløpig program for kvelden:

18.00

Velkommen

 

Harald Endresen

18.20

Arealplaner i kommuner

Lindesnes kommune har startet arbeidet med revidering av arealplanen.  Det er viktig at de lokale bestandene av laks og sjøørret blir ivaretatt.  Hva kan lokal forvaltning gjøre?

Sigurd Hytterød

19.20

 

Rømt oppdrettslaks

Elvene i vestfylket har de siste årene hatt betydelig innslag av rømt oppdrettslaks.  Hva vet vi om rømming? Omfang – konsekvenser – tiltak

Sigurd Hytterød

19.45

Pause

 

 

20.00

Oppsyn

Praktiske erfaringer fra Skienselva

Eigil Movik

20.30

Rapportering og registrering

Hvordan kan fiskekortsystemet brukes til mer enn å registrere fangst?

Harald Endresen

20.45

Driftsplanarbeid

Driftsplan er et verktøy

  • Hvilke oppgaver har lokal forvaltning jf. lakse- og innlandsfiskeloven?

  • Hva kan NL bidra med?

Harald Endresen

 

21.00

Eventuelt

 

 

Påmelding e-post
harald@lakseelver.no