Regionmøte for forvaltningslag i lakse- og sjøørreelver i Vestland

til

Regionmøte for forvaltningslag i lakse- og sjøørreelver i Vestland.

Sted: Teams, Delta i møtet her.

Inviterte: Alle elver med laks og sjøørret i Vestland. Møtet vil ha form som en workshop, der vi ønsker at flest mulig bidrar med innlegg og kommentarer.

Påmelding på mail til paal@lakseelver.no

Agenda

 

18:00   Velkommen og innledning

- presentasjon av hvilke elver som deltar

 

18:10   Sesongen 2020 i elvene
- hvordan ble sesongen i din elv?
- hvordan påvirket koronaviruset laksefiske deres?


18.50   Pause

19.00   Nytt etter landsmøtet i Norske Lakseelver
- nye tillitsvalgte, ny arbeidsplan og oppdaterte vedtekter
- spørsmål fra de som ikke deltok

 

19.15   Faglig innspill

Om oppdrett og arbeidet med å få den over i lukkede anlegg

-Sigurd Hytterød, Norske Lakseelver

 

Spørsmål
 

19.50   Pause og lokalt kaffepåfyll

 

20.00  

Påmelding e-post
paal@lakseelver.no