Regionmøte for forvaltningslag i lakse- og sjøørreelver i Nordland

til

Norske Lakseelver inviterer til Regionmøte for forvaltningslag i lakse- og sjøørreelver i Nordland – på Teams. 

Inviterte: Alle elver med laks og sjøørret i Nordland. Send gjerne invitasjonen videre til andre i forvaltningslaget.

Møtet vil ha form som en workshop, der vi ønsker at flest mulig bidrar med innlegg og kommentarer.

 Trykk her for å delta på møtet

Agenda

 

18:00   Velkommen og innledning

- presentasjon av hvilke elver som deltar

 

18:10   Sesongen 2020 i elvene
- hvordan ble sesongen i din elv?
- hvordan påvirket koronaviruset laksefiske deres?


18.50   Pause

19.00   Nytt etter landsmøtet i Norske Lakseelver
- nye tillitsvalgte, ny arbeidsplan og oppdaterte vedtekter
- spørsmål fra de som ikke deltok

 

19.15   Faglig innspill

Sjøørretprosjektet i Verdal og lærdommen fra dette

-Stian Stensland NMBU

 

Spørsmål

19.50   Pause og lokalt kaffepåfyll

 

20.00   Elvevise aktiviteter og tiltak

Påmelding e-post
paal@lakseelver.no