Nyhetsbrev

Meld deg på Norske Lakseelvers nyhetsbrev

Pukkellaks: Lansering av risikovurdering

15. januar 2020
10:00-11:00

Arrangement av Miljødirektoratet. Vitenskapskomiteen for mat og miljø har på oppdrag fra Miljødirektoratet og Mattilsynet vurdert hvilken risiko den fremmede arten pukkellaks utgjør.

Lanseringsseminaret vil strømmes. Lenke kommer.

De siste årene har vi fått mange meldinger om pukkellaks i norske lakseelver. Pukkellaksen er en laksefisk som naturlig hører hjemme i Stillehavet, men har etter utsettinger nord i Russland også funnet veien til norske vassdrag for å gyte.

I 2017 ble det fanget pukkellaks i mer enn halvparten av de lakseførende elvene i Norge, og i 2019 er også rapportene mange. Ifølge Naturpanelet er spredning av slike fremmede arter en av de viktigste årsakene til tap av naturmangfold globalt.

Les mer på Miljødirektoratets egne nettsider. 

Sted: 
Trondheim, Brattørkaia 15