Velkommen til årets medlemsmøte i Norske Lakseelver! 

Vi inviterer alle forvaltningslag i lakse- og sjøørretvassdrag til Scandic Meyergården 3. november. Tema er forvaltning...

Vi inviterer alle forvaltningslag i lakse- og sjøørretvassdrag i Troms og Finnmark til Lyngskroa i...

Pukkellaks - hva gjør vi?

til

2021 blir trolig nok et år med store mengder pukkellaks. Elvene må derfor ha en bekjempelsesstrategi. Hva gjør vi?

Møtet er fra 19:00 - 21:00.

Klikk her for å bli med på møtet

Inviterte:

 • Miljødirektoratet (MD)
 • Norsk institutt for naturforskning (NINA) og Statsforvalteren i Troms og Finnmark som har utarbeidet rapporten
 • Naturtjenester i nord
 • Statsforvaltere og lokale forvaltningslag

Saksliste:

 1. Velkommen til møtet v/Norske Lakseelver.
 2. Bakgrunn og grunnlag for at det er laget et forslag til handlingsplan mot pukkellaks v/Jarle Steinkjer (MD).
 3. Kommentarer.
 4. Presentasjon av rapporten «Forslag til handlingsplan mot pukkellaks» v/ Tor Atle Mo (NINA).
 5. Spørsmål og diskusjon.
 6. Organisering av arbeidet med pukkellaks i Troms og Finnmark v/Eirik Frøiland (Statsforvalteren i Troms og Finnmark)
 7. Elvearbeid med pukkellaks i 2021 v/ Rune Muladal (Naturtjenester i Nord)
 8. Spørsmål og diskusjon.

Møtet er fra 19:00 - 21:00.

Klikk her for å delta i møtet

Første halvår 2021 arrangerer Norske Lakseelver temamøter for forvaltningslagene i medlemselvene. Møtene avholdes på Teams på grunn av koronasituasjonen. 

Møtene er åpne for medlemmer av forvaltningslagene i medlemselver samt for enkeltgrunneiere i medlemselvene.