Årets sesong nærmer seg med stormskritt, og det er viktig at fiskerne får riktig og...

Pukkellaks - hva gjør vi?

til

2021 blir trolig nok et år med store mengder pukkellaks. Elvene må derfor ha en bekjempelsesstrategi. Hva gjør vi?

Møtet er fra 19:00 - 21:00.

Klikk her for å bli med på møtet

Inviterte:

  • Miljødirektoratet (MD)
  • Norsk institutt for naturforskning (NINA) og Statsforvalteren i Troms og Finnmark som har utarbeidet rapporten
  • Naturtjenester i nord
  • Statsforvaltere og lokale forvaltningslag

Saksliste:

  1. Velkommen til møtet v/Norske Lakseelver.
  2. Bakgrunn og grunnlag for at det er laget et forslag til handlingsplan mot pukkellaks v/Jarle Steinkjer (MD).
  3. Kommentarer.
  4. Presentasjon av rapporten «Forslag til handlingsplan mot pukkellaks» v/ Tor Atle Mo (NINA).
  5. Spørsmål og diskusjon.
  6. Organisering av arbeidet med pukkellaks i Troms og Finnmark v/Eirik