Vefsna

Ta turen innom Villaksens dag i Vefsna og opplev spennende fiske denne sommeren!

Lakselva

Bli med til fantastiske Lakselva i Porsanger og opplev laksefiske i storslått Finnmarksnatur!

Mandalselva

Camp Villaks i Mandalselva arrangeres av Mandalselva Elveeierlag og Mandal og Marnardal Jeger- og Fiskerforening.

Altaelva

Altaelva åpner for Camp Villaks for 4. året på rad, og arrangørene i Alta Laksefiskeri...

Målselva

Da arrangeres fiskefestivalen for 4 året på rad.

Konkurransen foregår på lørdag den 15.august

Nidelva i Trondheim

Ta med familien innom Villaksens dag i Nidelva i sommer, her får du og familien mulighet...

Politisk samling

til

I forbindelse med Villaksens år har vi invitert til en villakspolitisk samling ved elvekanten i Gaula.

Vi i Gauldalen er privilegerte at vi bor ved et av verdens beste laksevassdrag.

Fiskerettshaverne er først og fremst opptatt av å løse lokale forvaltningsoppgaver på en god måte, hvor hovedmålet er å sørge for at det står nok laks på gytegrunnene hver høst. Når smolten forlater både kommunegrensene og elva om våren drar den ut på en omfattende beitevandring. Villaksen kommer ofte i konflikt med en rekke menneskeskapte påvirkningsfaktorer. I slike sammenhenger foretas det politiske avveininger

Påmelding e-post
torstein@gaula.no