Altaelva

Bli med på sommerens kuleste fiskeopplevelse!

Velkommen på Camp Villaks i Altaelva.

Driva

Bli med på sommerens kuleste fiskeopplevelse!

Velkommen på Camp Villaks i Driva.

Numedalslågen

Bli med på sommerens kuleste fiskeopplevelse!

Velkommen på Camp Villaks i Numedalslågen.

Målselva

Bli med på sommerens kuleste fiskeopplevelse!

Velkommen på Camp Villaks i Målselva.

Suldalslågen
logo

Bli med på sommarens kulaste fiskeoppleving!

Velkommen på Camp Villaks i Suldalslågen.

Stjørdalselva

Bli med på sommerens kuleste fiskeopplevelse!

Velkommen på Camp Villaks i Stjørdalelva.

Mandalselva

Bli med på sommerens kuleste fiskeopplevelse!

Velkommen på Camp Villaks i Mandalselva.

Rauma

Bli med på sommerens kuleste fiskeopplevelse!

Velkommen på Camp Villaks i Rauma.

Eira

Bli med på sommarens kulaste fiskeoppleving!

Velkomen på Camp Villaks i Eira.

Namsenvassdraget

Bli med på sommerens kuleste fiskeopplevelse!

Velkommen på Camp Villaks i Namsen.

Otra

Villaksens Dag arrangere søndag 27. august. 

Villaksens Dag arrangeres siste søndag i august.  Det blir både fiskekonkurranse...

Oppsynsmøte for lakseelvene i Agder

til

Velkommen på møte om oppsyn for medlemmer av Norske Lakseelver i Agder.

18:00     Velkommen til regionmøte og innledning   

 • Velkommen
 • Presentasjonsrunde  

18:10     SNO sin rolle i lakseelvene

 • SNO har mange oppgaver
 • Oppsyn i elvemunning og nærliggende områder
 • Oppsyn i elv
 • Særskilte utfordringer

18:30     Lokalt oppsyn – Er vi godt nok forberedt? – Harald Endresen, Norske Lakseelver 

 • Ytre rammer fr fiskeregler
 • Prosess for lokale fiskeregler – driftsplan og flertallsvedtak
 • Kommunisering av fiskeregler

  19:00   Reaksjon ved brudd på fiskeregler - Karl G Damli, Mandalselva 

 • Prosess for vedtak om hvilke reaksjoner som skal benyttes i hvilke tilfeller
 • Kommunisering til fiskere

  19:30   Praktisk gjennomføring av oppsyn – felles diskusjon 

 • En eller to personer på oppsynsrunde?
 • Hva kontrolleres?
 • Rettledning av fiskere eller påstand om brudd på regler?
 • Hvordan opptrer vi ved åpenbare regelbrudd
 • Tilståelse – dokumentasjon – vitner
 • Når kontakter vi SNO?
 • Vedtak om reaksjon / straff
 • Fiskerens mulighet til å uttale seg
 • Gjennomføring av reaksjon/ straff

20:30     Oppsummering   

21:00     Takk for i dag, og vel hjem! 

Påmelding e-post
harald@lakseelver.no