Figgjo

Norske Lakseelver inviterer i samarbeid med Figgjo Elveeigarlag til Villaksens Dag i Figgjo på Sele.

Økonomi og organisasjonsarbeid for medlemslaga - De spør, vi svarar!

til

Norske Lakseelver inviterer medlemslaga til kveldsmøte om økonomi og organisasjonsdrift i forvaltningslaga/skipnaden.

Harald Endresen og Per-Fredrik Rønneberg Nordhov frå Norske Lakseelver inviterar til kveldssamling om økonomi og organisasjonsdrift.

Tema for kvelden er:
-Økonomi: Budsjett og rekneskap i forvaltningslaget
-Forvaltningsavgift og dei lovpålagde oppgåvene
-Vedtekter, driftsplanleggjing og årsmøte
-Informasjon til rettshavarane
-Spørsmål frå medlemslaga

Send gjerne inn spørsmål på førehand til harald@lakseelver.no

Påmelding innan 26. februar kl. 12 ved å klikke her.

Klikk her for deltaging på Teams.