Mye kan gå galt i en elv – utslipp, sykdom, rømt oppdrettsfisk. Vi gjennomgår beredskapsportalen...

Ny dato - Gytebestandsmål - status og veien videre

til

Temamøte på teams om Gytebestandsmål - status og veien videre

Mange elver er veldig engasjerte i å få vurdert GBM på nytt, særlig i lys av årets fiskereguleringer der det blir strammet inn for å sikre GBM-oppnåelse.

Norske Laskeelver inviterer derfor til et temamøte på teams der Kjetil Hindar i NINA orienterer om prinsippet med GMB og hvordan generasjon 1 er bygd opp og hvilke faglige vurderinger som gjøres.

Deretter hvordan prosessen med å justere dagens GBM ut fra ny kunnskap følges opp av Miljødirektoratet ved Helge Dyrendal.

Deretter avslutter vi med status og veien fram mot generasjon 2 av GBM.

Klikk her for å bli med i møtet.