Teksdalselva

Lørdag 13. august arrangerer vi familiedagen Villaksens dag. Mer info kommer!

Nidelva i Trondheim

Søndag 14.august arrangeres det åpen familiedag med gratis fiske på Leirfossen.

Otra

Villaksens Dag arrangeres siste søndag i august.  Det blir fiskekonkurranse fra 12 til 16.  Det...

Vi har gleden av å invitere våre medlemmer til det tradisjonsrike medlemsmøtet vårt i Trøndelag...

Medlemsmøte - NL

til

Vi har gleden av å invitere våre medlemmer til det tradisjonsrike medlemsmøtet vårt i Trøndelag 27.-28. oktober 2022!

Velkommen til årets medlemsmøte i Norske Lakseelver!

Vi legger opp til følgende, med forbehold om endringer:

Dag 1: Vi møtes på Ersgard kl. 9:00 for felles befaring i Orkla. Etter befaringen blir det lunsj på Bårdshaug med påfølgende medlemsmøte og middag.

Dag 2: Møte med Miljødirektoratet, Statens naturoppsyn, Vitenskapelig råd for lakseforvaltning og andre relevante aktører.

Vel møtt!