Norske Lakseelver inviterer alle valgkomiteer i medlemslagene til kurs i valgkomitéarbeid.
 

Medlemsmøte - NL

til

Vi har gleden av å invitere tillitsvalgte i medlemslagene til det tradisjonsrike medlemsmøtet vårt i Trøndelag 27.-28. oktober 2022!

Velkommen til årets medlemsmøte for tillitsvalgte i Norske Lakseelver!

Program for medlemsmøtet finner du her:

Påmelding til medlemsmøtet registreres ved å klikke her.

Vi legger opp til følgende, med forbehold om endringer:

Dag 1: Vi møtes på Bårdshaug kl. 9:00 for felles befaring i Orkla. Etter befaringen blir det lunsj på Bårdshaug med påfølgende medlemsmøte og middag.

Dag 2: Møte med Miljødirektoratet, Statens naturoppsyn, Vitenskapelig råd for lakseforvaltning og andre relevante aktører.

Vel møtt!