Vi inviterer alle forvaltningslag i lakse- og sjøørretvassdrag i Østlandsregionen til digitalt regionmøte. Tema er...

Medlemsmøte NL

til

Velkommen til årets medlemsmøte i Norske Lakseelver! 

Vi har gleden av å invitere våre medlemmer til det tradisjonsrike medlemsmøtet vårt i Trøndelag 28.-29. oktober. 

Vi planlegger nå for et fysisk medlemsmøte i oktober, der vi alle igjen kan samles slik vi har hatt medlemsmøte tidligere. Vi legger opp til følgende, men med forbehold om endringer:

Dag 1: Vi møtes på Ersgard. Her blir det lunsj, medlemsmøte og middag, før vi tar felles buss til Scandic Hell på Stjørdal for overnatting.

Dag 2: Møte med Miljødirektoratet og andre aktører.

 

I henhold til avbestillingsregler fra Scandic Hell ber vi om snarlig påmelding og innen 21. september. 

Ta kontakt på mail eller telefon hvis dere har spørsmål ang. møtet, reise eller koronahensyn.