Numedalslågen

Camp Villaks på Brufoss er fullbokket.

Mandalselva

Camp Villaks i Mandalselva 2021 er fullbokket.

Lysakerelva

Velkommen til Villaksens dag i Lysakerelva! Skikkelig urbant, sier du? Ja, men her er det...

Namsenvassdraget

Camp Villaks i Namsen 2021 er fullbokket.

Velkommen til årets medlemsmøte i Norske Lakseelver!

Medlemsmøte NL

til

Velkommen til årets medlemsmøte i Norske Lakseelver!

Vi har gleden av å invitere våre medlemmer til det tradisjonsrike medlemsmøtet vårt i Trøndelag 28.-29. oktober. 

Vi planlegger nå for et fysisk medlemsmøte i oktober, der vi alle igjen kan samles slik vi har hatt medlemsmøte tidligere. Vi legger opp til følgende, men med forbehold om endringer:

Dag 1: Vi møtes på Ersgard. Her blir det lunsj, medlemsmøte og middag, før vi tar felles buss til Scandic Hell på Stjørdal for overnatting.

Dag 2: Møte med Miljødirektoratet og andre aktører

Alle medlemslag vil få tilsendt invitasjon på e-post i august med flere detaljer, men hold gjerne av