Norske Lakseelver inviterer medlemslagene til landsmøtedager på Gardermoen.

Norske Lakseelver inivterer medlemslagene til landsmøte på Gardermoen.

Vi inviterer medlemslag til fagseminar i forbindelse med landsmøtet 2024.

Landsmøte Norske Lakseelver

til

Bli med på landsmøte for Norske Lakseelver i Drammen i mai.

Norske Lakseelver arrangerer landsmøte 22.-24. mai. Denne gangen holdes møtet i Drammen ved Comfort Hotel Union Brygge og Union Scene, i vannkanten til Drammenselva. 

Union Scene Drammen. Foto: Union Scene
Union Scene Drammen. Foto: Union Scene

Landsmøtet er delt i tre deler med ulikt tema hver dag:

22. mai: Fagtur i Drammenselva og Numedalslågen. Dette er to av landets få tidligelver, så her er det lov å svinge fiskestanga!

Vi starter bussturen fra Comfort Union Hotel kl 15 på og kjører opp Drammenselva til Hellefossen og får en stopp der med bl.a. befaring av klekkeriet. Videre kjører vi over til Numedalslågen (via Eikeren) og når Numedalslågen ved Hvittingfoss. Neste stopp er ved Brufoss, og siste stopp er på Kjærra. På siste stopp får vi et langt opphold med bl.a. middagsservering ved elvebredden.

23. mai: Landsmøte

Her behandles ordinære landsmøtesaker. Kun medlemmer av Norske Lakseelver er invitert.

24. mai: Villaksfaglig seminar

Program fagseminar om villaks, Drammen 24. mai

Målgruppe:

  • Offentlig forvaltning: kommuner, fylkeskommuner, fylkesmannen, Miljødirektoratet, Fiskeridirektoratet, NVE
  • Virksomheter som påvirker laksebestander i elv: kraftselskap, Jernbaneverket, Statens vegvesen mfl.
  • Lokale elveforvaltere: elveeierlag, forvaltnigslag og forpaktende foreninger
  • Interesseorganisasjoner: jeger- og fiskerforeninger, natur- og miljøorganisasjoner

Tema:

  • Viktigheten av forskning og samarbeid innen villakseforvaltningen
  • Vannkraft: miljødesign ved revisjon av vassdragskonsesjoner. Hvordan sikre trygg oppvandring og nedvandring av fisk forbi turbiner og demninger?
  • Kvalitetsnormen for villaks – status. Ansvar og roller ved utfisking av rømt oppdrettslaks
  • Hva er det juridiske vernegrunnlaget for villaksen? Grunnlovens § 112, nasjonale laksefjorder og -vassdrag, kvalitetsnormen for villaks. Erstatningskrav ved bortfall av høstbart overskudd?
  • Hvilket ansvar bør andre sektormyndigheter og næringsaktører ha for å sikre villaksen og sjøørreten?
  • Hvordan samarbeide med andre næringer på villaksen premisser?

Mange gode foredragsholdere kommer fra Miljødirektoratet, Uni research Miljø, Vitenskapelig råd for lakseforvaltning, NINA og CEDREN (tverrfaglig forskningsmiljø innen vassdragsregulering og villaks), Norsk Landbrukssamvirke, Fiskeridirektoratet, stiftelsen Redd Villaksen og Universitetet i Oslo. I tillegg får vi også innbikk i praktiske eksempler fra våre dyktige elveforvaltere.

Seminaravgift for deltakelse på fagseminaret tirsdag 24. mai er kr 900,- inkludert lunsj. 

Påmelding sendes til ayna@lakseelver.no snarest.

Drammenselva, Hellefossen. Foto: Svein Gabrielsen
Drammenselva, Hellefossen. Foto: Svein Gabrielsen

 

 

Påmelding e-post
ayna@lakseelver.no