Landsmøte i Norske Lakseelver 2020

til

Vi ønsker våre medlemmer velkommen til landsmøtedager i Norske Lakseelver 2020! På grunn av den pågående korona-situasjonen har de opprinnelige planene for landsmøtet i Orkanger blitt utsatt til 2022. Vi vil gjennomføre årets landsmøte på Gardermoen, i forlengelse av vårt årlige høstmøte med medlemslagene – som utvides til et fagseminar.

Torsdag 29. oktober arrangeres fagseminaret kl. 9:00 kl. 17:00. Programmet denne dagen vil vektlegge forvaltningsoppgavene dere i elven har, og med vekt på å være godt forberedt og rustet til sesongen 2021 – med nye fiskeforskrifter. Vi avslutter dagen med landsmøtemiddag på kvelden. Tentativt program ligger vedlagt

Fredag 30. oktober avholdes selve landsmøtet. 
Møtestart kl. 8:30, slutt ca. kl. 15:00.

Påmelding er sendt ut til våre medlemmer per epost.

Vi håper at så mange som mulig av våre 106 medlemslag vil delta både på fagseminaret 29. oktober og landsmøtet 30.oktober.