Kurs i styre- og valgkomitéarbeid

til

Vi inviterer medlemslag til kurs i styre- og valgkomitéarbeid i samarbeid med Norsk Landbrukssamvirke.

Gode styrer og valgkomiteer er viktig for at forvaltningslaget skal fungere best mulig og kunne ivareta de lovpålagte oppgavene.

Norske Lakseelver har høye ambisjoner i strategien om å utvikle organisasjonen og inviterer til kurs i styre- og valgkomitéarbeid.

Kursholder er fagsjef Astri Liland i Norsk Landbrukssamvirke.

Vi håper flere fra styret og valgkomiteen møter til en lærerik kveld!

 

Meld deg innen 27.11. kl. 10:00 på ved å klikke her.

Bli med i møtet ved å klikke her.