Vi har gleden av å invitere tillitsvalgte i medlemslagene til vårens medlemsmøte på Gardermoen 28.-29...

Vitenskapelig råd for lakseforvaltning inviterer til konferanse med foredrag om nytt fra lakseforskningen, der forskere...

Kurs i økonomi

til

Obs! Ny dato.

Det nærmer seg årsavslutning av regnskapet, revisjon og årsmøte. Norske Lakseelver inviterer alle medlemslag til økonomikurs.

Norske Lakseelver inviterer medlemslagene til et kort kveldskurs i økonomi. Vi ønsker å gjøre økonomiarbeidet i medlemslagene enklere og anbefaler hele styret i elveeierlaget å delta.

Harald Endresen fra NL-administrasjonen holder samlingen og går gjennom relevante tema for økonomien i medlemslagene.

Vi setter av god tid på slutten til spørsmål, og vil også besvare spørsmål innsendt på forhånd.

Vel møtt!

Klikk her for å melde deg på.