Vi inviterer til en presentasjon av Elvekortløsningen til Elveguiden og en erfaringsutveksling fra elver som...

Hvordan oppdatere nettsidene før sesong? Hvordan gjøre løsningen best mulig for sportsfiskere og forvaltningslag?

Møtet...

Hvordan håndtere rømt oppdrettslaks i elva? Gode rutiner er viktig om vi skal finne synderne...

Oppsynet er forvaltningslagets ansikt utad mot sportsfiskerne. Hvordan jobber vi for at alle skal ha...

Mye kan gå galt i en elv – utslipp, sykdom, rømt oppdrettsfisk. Vi gjennomgår beredskapsportalen...

Kantvegetasjon – Et verktøy for mer liv i elva og for et endret klima

til

Ruben Alexander Pettersen fra NIBIO vil snakke for oss kantvegetasjon, hvor viktig den er for alt livet i elva, hvordan den kan skjøttes, reetableres, økonomiske insentiver og hvordan en god kantsone kan være et godt verktøy – både for bonden og laksen i en tid med endret klima.

Møtet er fra klokka 19:00 til 20:30.

Etter foredraget er det muligheter for å stille spørsmål og diskutere viktige forhold som vi bør tenke på når vi forvalter laksen.

Møtene er åpne for medlemmer av forvaltningslagene i medlemselver samt for enkeltgrunneiere i medlemselvene.

Klikk her for å bli med i møtet