Vi inviterer alle forvaltningslag i lakse- og sjøørretvassdrag i Østlandsregionen til Landbrukets Hus i Oslo...

Gyrodactylus salaris - behandling og reetablering av Drammensregionen. Status og veien videre mot friskmeldte vassdrag

til

Norske Lakseelver inviterer til et informasjonsmøte om Gyrodactylusarbeidet i Drammensregionen. Vi håper at alle forvaltningslag i laks- og sjøørretvassdrag i elver på Østlandet kommer denne kvelden. 

Vi opplever at våre medlemslag i regionen, og i elver som grenser til Drammensregionen, ønsker informasjon om behandling av vassdragene, reetablering av bestandene, risiko for smittespredning, mm. Til dette møtet inviterer vi derfor alle forvaltningslag i laksevassdrag på Østlandet, samt forpaktende lag som gjør forvaltningsarbeid i disse vassdragene.

Målet for møtet er å gi forvaltningslag relevant og oppdatert informasjon, og at lagene kan stille spørsmål til forvaltnings- og faginstansene.

Sted: Drammen, Scandic Ambassadeur

Tid: Mandag 6. desember kl 17-21

Påmelding: Påmelding sendes til ayna@lakseelver.no innen 28. november