Fagseminar for medlemslag

til

Norske Lakseelver inviterer medlemslagene til fagseminar på Flesland 25. – 26. oktober 2023.
 

Vi inviterer medlemslag til fagseminar 25. oktober på Flesland. Seminaret fortsetter 26. oktober med seminar om villaks og akvakultur sammen med Norges Jeger- og Fiskerforbund.

Foreløpig program for seminaret:

 

Påmelding innen 10. oktober gjøres ved å klikke her.

I tråd med strategien ønsker vi medlemslagene stiller med to personer, og gjerne unge forvaltere.

Vel møtt til lærerike og interessante dager i Bergen!