Hold Norge Rent inviterer til nasjonal ryddedugnad 11. - 19. september. Norske Lakseelver oppfordrer alle...

Årøyelva

NL inviterer alle forvaltningslag i Vestland fylke til regionmøte. I forkant av årets møte inviterer vi...

Velkommen til årets medlemsmøte i Norske Lakseelver!

Elveryddeuka 2021

til

Hold Norge Rent inviterer til nasjonal ryddedugnad 11. - 19. september. Norske Lakseelver oppfordrer alle forvaltningslag i lakse- og sjøørretvassdrag om å etablere en ryddedugnad i elva!

Strandryddeuka er en nasjonal ryddedugnad som i år går fra 11. – 19. september. Målet er å engasjere frivillige til å bli med og rydde naturen for søppel. Det startet med en den store Strandryddedagen i 2011, men interessen ble så stor at ryddedagen har utviklet seg til å bli et ukelangt arrangement hver høst.

Norske Lakseelver ønsker å støtte dette initiativet og oppfordrer nå medlemslag og alle andre forvaltningslag i lakse- og sjøørretvassdrag i landet til å rydde opp i eget vassdrag! Ingen kan gjøre alt, men alle kan gjøre litt, og til sammen så kan det utgjøre en stor forskjell!

Husk kildesortering!