Numedalslågen

Camp Villaks på Brufoss er fullbokket.

Mandalselva

Camp Villaks i Mandalselva 2021 er fullbokket.

Lysakerelva

Velkommen til Villaksens dag i Lysakerelva! Skikkelig urbant, sier du? Ja, men her er det...

Namsenvassdraget

Camp Villaks i Namsen 2021 er fullbokket.

Velkommen til årets medlemsmøte i Norske Lakseelver!

Elveoppsyn - en viktig oppgave

til

Oppsynet er forvaltningslagets ansikt utad mot sportsfiskerne. Hvordan jobber vi for at alle skal ha en god og trygg opplevelse i elva, og hvordan løser vi konflikter? 

Oppsyn i elv, konflikthåndtering, mm. Møtet er fra 19:00 - 21:00.

Klikk her for å delta i møtet

Første halvår 2021 arrangerer Norske Lakseelver temamøter for forvaltningslagene i medlemselvene. Møtene avholdes på Teams på grunn av koronasituasjonen. 

Møtene er åpne for medlemmer av forvaltningslagene i medlemselver samt for enkeltgrunneiere i medlemselvene.

Program oppsynskurset mandag 3. mai kl 19-21

19.00 – Velkommen og innledning v/Torfinn Evensen, Norske Lakseelver

19.10 – Praktiske tips og råd for oppsyn i elv v/Odd Magne Kvålshagen, Statens naturoppsyn