Velkommen til årets medlemsmøte i Norske Lakseelver! 

Vi inviterer alle forvaltningslag i lakse- og sjøørretvassdrag til Scandic Meyergården 3. november. Tema er forvaltning...

Vi inviterer alle forvaltningslag i lakse- og sjøørretvassdrag i Troms og Finnmark til Lyngskroa i...

Elveoppsyn - en viktig oppgave

til

Oppsynet er forvaltningslagets ansikt utad mot sportsfiskerne. Hvordan jobber vi for at alle skal ha en god og trygg opplevelse i elva, og hvordan løser vi konflikter? 

Oppsyn i elv, konflikthåndtering, mm. Møtet er fra 19:00 - 21:00.

Klikk her for å delta i møtet

Første halvår 2021 arrangerer Norske Lakseelver temamøter for forvaltningslagene i medlemselvene. Møtene avholdes på Teams på grunn av koronasituasjonen. 

Møtene er åpne for medlemmer av forvaltningslagene i medlemselver samt for enkeltgrunneiere i medlemselvene.

Program oppsynskurset mandag 3. mai kl 19-21

19.00 – Velkommen og innledning v/Torfinn Evensen, Norske Lakseelver

19.10 – Praktiske tips og råd for oppsyn i elv v/Odd Magne Kvålshagen, Statens naturoppsyn

                Spørsmål og kommentarer fra deltagerne

19.50 – Pause

20.00 – Hvordan gå fram når fiskereglene blir brutt? v/Torstein Rognes, Gaula Fiskeforvaltning og Norske Lakseelver

Spørsmål og kommentarer fra deltagerne

20.40 – Håndbok om lakseoppsyn som hjelp for medlemselvene v/Hanne Sørvik, Norske Lakseelver

20.55 – Avslutning og veien videre v/Torfinn Evensen

 

21.00 – Slutt