Hvordan håndtere rømt oppdrettslaks i elva? Gode rutiner er viktig om vi skal finne synderne...

Mye kan gå galt i en elv – utslipp, sykdom, rømt oppdrettsfisk. Vi gjennomgår beredskapsportalen...

Elvekort - en løsning for alle?

til

Vi inviterer til en presentasjon av Elvekortløsningen til Elveguiden og en erfaringsutveksling fra elver som benyttet systemet i 2020.

Møtet er fra kl 19:00 - 21:00

Elvekortet er en løsning hvor alle som skal kjøpe fiskekort i elva må registrere seg i et felles register på forhånd.

Løsningen leveres av Elveguiden, som er en leverandør av fiskekorttjenester for forvaltningslag og valdeiere.

I 2020 har 5 av Norske Lakseelvers medlemselver benyttet tjenesten.
 

Klikk her for å bli med i møtet

Første halvår 2021 arrangerer Norske Lakseelver temamøter for forvaltningslagene i medlemselvene. Møtene avholdes på Teams på grunn av koronasituasjonen. 

Møtene er åpne for medlemmer av forvaltningslagene i medlemselver samt for enkeltgrunneiere i